Medlemssider:

 

Vi har byggeaften tirsdag i lige uger

i vintermånederne.

(oktober, november, december, januar, februar og marts)

Vi starter kl.19.00 og slutter 21.30

Byggeaftner  i 2017

Der er ingen byggeaftner grundet flytning!

Bestyrelsen holder møde 1. fredag i måneden kl.16.00

 

 

Vedtægter

 

Generalforsamling 2016

 

Bestyrelsens sammensætning 2016

Formand: Allan Risgård. Jensen

Næstformand: Bjarne Christiansen    bjach@holb.dk

Kasserer: Svend B. Windeleff    sbw@pc.dk

Benny Nielsen    bennynielsen@ymail.com

Olejann Malchau    olejann@malchau.dk

 

 

Retur til forsiden