Nordvestsjællands Modeljernbanes historie

Forhistorien

SvinningeModeljernbane blev startet på privat initiativ af den nu afdøde (2015) Anna Christina von Bauditz 30. oktober 1963. Modelbanen startede i en lejlighed, men voksede  sig efterhånden så stor, at der i flere omgange måtte udvidelse til.

Først blev der mulighed for en etablering af modelbanen på Svinninge Jobcenter (nuværende Nordvestsjællands Produktionsskole). I den forbindelse blev modelbanen overdraget til daværende Svinninge kommune i 1994.

I den sammenhæng blev der sammen med daværende Svinninge kommune lavet egentlige vedtægter med henblik på at få godkendelse som forening i kommunalt regi hvorefter klubben var en realitet i 1999.

Begyndelsen på Svinninge station

I  2009 blev der - efter en senere overenskomst med den nuværende Holbæk kommune - lavet en aftale om en flytning af baneanlægget til Svinninge station.

På baggrund af forskellige uoverensstemmelser blev foreningen søgt nedlagt i 2013, uden der dog var tilslutning hertil på generalforsamlingen.

Den nuværende Nordvestsjællands Modeljernbane

Resultatet af disse interne uoverensstemmelser i 2013 blev, at der skete en opsplitning af foreningens ejendom - rullende materiel, bygninger, skinner osv. - idet der var meget forskellige opfattelser af, hvem der ejede hvad. 

Lejemålet på Svinninge station blev opsagt udenom den siddende bestyrelse, hvorfor resterne af det eksisterende anlæg, meget hurtigt og i reduceret form, blev flyttet til en adresse på Lammefjordsvej 3, 4520 Svinninge.

Der har siden været gjort et stort arbejde for at genetablere et brugbart modelbaneanlæg, der hurtigt kom til at fremstå sammenhængende og med rimelige køremuligheder. Arbejdet med en digetialisering af anlægget blev påbegyndt, således at den mest moderne standardteknologi vil kunne anvendes sammen med nutidens standardmateriel.

I forbindelse med flytningen til Danish Agro blev der etableret et mindre anlæg, som børn og barnlige sjæle har mulighed for selv at betjene.

Efter nogel uoverensstemmelser med Holbæk kommune om det lovede driftstilskud endte det med endnu en flytning - denne gang til lokaler stillet til rådighed på Hagested Gamle Skole.

Fremtiden

I Hagested er arbejdet med opbygningen af en helt ny modeljernbane nu så langt, at vi aller først i starten af 2019 kan begynde opbygningen af den nye modeljernbane.

Vi er nu så langt, at vi gerne vil byde nye medlemmer velkommen - gerne fra lokalområdet. Henvendelse kan ske til formanden på telefon 2143 5603.

 

Retur til forsiden