Svinninge Modeljernbanes historie

Forhistorien

SvinningeModeljernbane blev startet på privat initiativ af den nu afdøde (2015) Anna Christina von Bauditz 30. oktober 1963. Modelbanen startede i en lejlighed, men voksede  sig efterhånden så stor, at der i flere omgange måtte udvidelse til

Endelig blev der mulighed for en etablering på Svinninge Jobcenter (nuværende Nordvestsjællands Produktionsskole). I den forbindelse blev modelbanen overdraget til daværende Svinninge kommune i 1994.

Med henblik på en ”officiel” godkendelse af modeljernbanen blev der sammen med daværende Svinninge kommune lavet egentlige vedtægter med henblik på at få godkendelse som forening i kommunalt regi hvorefter klubben var en realitet i 1999.

Begyndelsen på Svinninge station

I  2009 blev der - efter overenskomst med nuværende Holbæk kommune - lavet en aftale om en flytning af baneanlægget til Svinninge station.

På baggrund af forskellige uoverensstemmelser blev foreningen søgt nedlagt i 2013, uden der dog var tilslutning hertil på generalforsamlingen.

Den nuværende Svinninge Modeljernbane

Resultatet af disse interne uoverensstemmelser blev, at der skete en opsplitning af foreningens ejendom - rullende materiel, bygninger, skinner osv. - idet der var meget forskellige opfattelser af, hvem der ejede hvad. 

Lejemålet på Svinninge station blev opsagt udenom den siddende bestyrelse, hvorfor resterne af det eksisterende anlæg, meget hurtigt og i reduceret form, blev flyttet til den nuværende adresse på Lammefjordsvej 3, 4520 Svinninge (i den ene ende af Danish Agro’s administrationsbygning - indkørsel gennem den store dobbeltport).

Der har siden været gjort et stort arbejde for at genetablere et brugbart modelbaneanlæg, der idag fremstår sammenhængende og med rimelige køremuligheder. Der arbejdes på en digitalisering af anlægget, således at den mest moderne standardteknologi vil kunne anvendes sammen med nutidens standardmateriel, i stedet for de tidligere specialombyggede lokomotiver. Men alting tager tid - og anlægget er absolut et besøg værd allerede i den nuværende udformning.

I forbindelse med flytningen er der etableret et mindre anlæg, som børn og barnlige sjæle har mulighed for selv at betjene.

Uden at kende den dybere baggrund, har der på det seneste været lidt uoverensstemmelser med Holbæk kommune om det lovede driftstilskud - der stort set udelukkende går til husleje, idet alt arbejde for foreningen er ulønnet - men vi har tillid til, at der findes en løsning.

Fremtiden

Fra 2016 har foreningen indgået en samarbejdsaftale med Holbæk kommune om et samarbejde med en lokal skole om en kombination af teori og praksis, foreløbigt i faget matematik samt faget natur og teknik.

Herudover er der - både i åbningstiden og efter særlig aftale - også muligheder for grupper til at besøge anlægget.

Som det fremgår andet steds på hjemmesiden, er der - mod betaling - ”åbent hus” fredag, lørdag og søndag kl. 10 - kl. 16.

 

Retur til forsiden