Nordvestsjællands Modeljernbanes historie

 

Modeljernbanens historie

Modeljernbanens oprindelse kan datere sig tilbage til et beskedent anlæg i en privat lejlighed i 1963.

Modeljernbanen etablerede sig senere i Svinninge, hvor den i 1994 blev ”overtaget” af den daværende Svinninge kommune som en turist-attraktion.

I Svinninge nåede klubben at have forskellige adresser: Først på den daværende Nordvestsjællands produktionsskole og siden på Svinninge station.

I forbindelse kommunesammenlægningerne i 2007 kom Svinninge ind under Holbæk kommune, hvorefter Modeljernbanen efterfølgende måtte leje sig ind hos Danish Agro - med huslejetilskud fra Holbæk kommune. 

Da Holbæk kommune lod huslejetilskuddet bortfalde fik vi i stedet af Holbæk kommune stillet lokaler til rådighed i Hagested gamle skole på ovennævnte adresse. Dem fik vi fra det denne efterår 2017.

Vi valgte at sige ”ja tak” til lokalerne i Hagested gamle skole, hvorfor hele modeljernbanen fra Svinninge blev skilt ad og pakket i en container, således at vi i den fik et udgangspunkt for at indtage vore nye lokaler. Lokalerne trængte dog til nogen istandsættelse inden vi for alvor kunne flytte ind.

Alt dette flytteri har medført, at vi på den nuværende adresse har valgt – ved flittigt genbrug – at opbygge en helt ny modelbane. Og her er vi nu så langt, at alle skinner er lagt og der er strøm på anlægget – et arbejde, der blev påbegyndt vinter 2018 og forår 2019.

Der forestår stadig meget arbejde, men vi er ved at være ved den mere ”hyggelige” del.

Den nuværende Nordvestsjællands Modeljernbane

Arbejdet med den nuværende Nordvestsjælands Modeljernbane omfatter bl.a. en udvikling af landskaberne på banen, en kommende digitalisering og en ombygning af en del rullende materiel til digital drift.

Men vi er nu så langt, at vi gerne vil byde nye medlemmer velkommen - gerne fra lokalområdet. Henvendelse kan ske til formanden på telefon 4078 4194.

Retur til forsiden

 

Opdateret af NVSMJK 19. august 2020.