Damvej 14, Hagested

4300 Holbæk


Pga. corona-situationen er klublokalerne lukket indtil situationen er afklaret.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


Jf. vedtægters § 5.1 skal den ordinære generalforsamling afholdes i februar eller marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Dette har ikke været muligt med de gældende Corona-restriktioner.
Indkaldelse til årets generalforsamling, der afholdes
Onsdag den 28.04.2021 kl. 19:00
Igen i år afholder vi generalforsamlingen i vore klublokaler
Nordvestsjællands Modeljernbane
Damvej 14
Hagested
4300 Holbæk

eller udendørs, alt efter hvad corona-situationen tillader

 

Velkommen til Nordvestsjællands Modeljernbane

Som det fremgår ovenfor har vi klublokaler på Damvej 14, Hagested, 4300 Holbæk, i den gamle Hagested skole.

For kontakt kan du ringe til vores formand, John Traulsen, på telefon 4078 4194.

Vi råder over ca. 100m2 lokaler, der er stillet til rådighed af Holbæk kommune, hvoraf det største på ca. 75 m2 er dér, hvor vi bygger vores modelbanen.

Banen er i h0 (1:87) 3-skinnedrift. Her i opbygningsfasen kører vi analogt, men forbereder alt på banen til – på et tidspunkt – at komme til at køre digitalt. 

Her på vores hjemmeside kan du læse mere om os.

Endnu engang velkommen!

Opdateret af NVSMJK 3. februar 2021.